Čo je to vlastne voda?

Voda (chemická značka: H2O) je chemická zlúčenina dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka. Za normálnej teploty a tlaku je to bezfarebná, číra kvapalina bez zápachu a chuti. Pre svoj dipólový charakter je voda dobrým rozpúšťadlom iónových zlúčenín. Pokrýva až 70 % zemského povrchu, čo predstavuje 369 miliónov kilometrov štvorcových.

Pitný režim

Piť musíme všetci. To nie je žiadna novinka, to je všeobecne známy fakt. Ak nebudeme dodržiavať pitný režim, bolesť hlavy je to najlepšie, čo nás môže postihnúť. Ak však zanedbávame pitný režim dlhodobo, má to ďalekosiahlejšie následky. Nie, nehovoríme len o únave, podráždenosti, zlej pleti alebo apatii. Nedodržiavanie pitného režimu poškodzuje ľadviny, pečeň, spomaľuje trávenie a v konečnom dôsledku môže spôsobiť aj srdcový záchvat. Piť teda treba, ale koľko a čo, keď okolo pitného režimu existuje toľko mýtov?

Voda - Elixír života

Voda je život. Všetky živé organizmy na našej planéte sú odkázané na vodu - telá rastlín a živočíchov obsahujú viac ako 75 % vody, v tele dospelého človeka je jej 60 %. Rovnomerný a voľný kolobeh vody v životnom prostredí je nevyhnutný na prežitie globálneho ekosystému.

Voda a človek

Organizmus - každá bunka, tkanivo a orgán potrebuje k svojej dôkladnej činnosti vodu. O pitnom režime sa toho i u nás nahovorilo už dosť a pravdepodobne každý, kto aspoň trochu dbá o svoj organizmus pozná jeho nezastupiteľné miesto v zdraví človeka.

Voda a príroda

Naša planéta je z dvoch tretín pokrytá vodou. Bohužiaľ len 1% z nej je pitné, za čo môže civilizácia. Každoročne se do oceánu dostává 2.6 mil. kg arzénu, 2,5 mil. kg zinku, 81.000 kg ortute, 3.700 kg olova... Poľnohospodárstvo vode v prírode pomáhá svojími hnojivami, pesticídami, fosfátmi, dusičnanmi... Miliarda kilogramov kanalizačných odpadov z domácností a mnoho ďalších pochútiek...

Vodný filter
© Vodný filter 2016 - 2022