Skip to main content

Certifikačné agentúry

Na trhu dnes existuje mnoho systémov pre filtráciu vody a väčšina z nich o sebe prirodzene prehlasuje, že odvádzajú dobrú prácu. Našťastie spotrebiteľ má možnosť zistiť, ktoré z týchto výrokov sú naozaj pravdivé. Existuje jediný uznávaný súbor noriem pre čističky vody, ktorý spotrebiteľom umožňuje porovnať výkony jednotlivých systémov - normy používané pre mezinárodnú certifikáciu NSF.

Spoločnosť NSF Intenational (NSFI) 

Bola založená takmer pred 60 rokmi, je nezávislá, objektívna, nezisková skúšobná a certifikačná agentúra. Určuje celosvetové výkonostné normy pre celý rad výrobkov pre domáce i priemyselné využitie. Spoločnosť NSF bola Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) nedávno vyhlásená Spoločným strediskom pre bezpečnosť a ošetrovanie pitnej vody. Od Amerického národného úradu pre normalizáciu (ANSI)* získala oprávnenie udeľovať certifikácie podľa noriem ISO 9000 a QS-9000.

*Poznámka: Je veľmi veľa sekcií a častí týkajúcich sa štandardov NSF/ANSI. Kompletný zoznam a porovnanie jednotlivých systémov nájdete na stránke NSF International. Nájdete tu rôzne tematické okruhy týkajúce sa verejnej bezpečnosti.

Water Quality Associoation - WQA (Asociácia pre kvalitu vody)

Známe medzinárodné nezikové obchodné združenie zastupujúce odvetvie úpravy vody, ktoré zabezpečuje kvalitnú vodu pre špecifické použitie v obytných, komerčných, priemyselných a inštitučných objektoch. WQA zastupuje viac ako 2200 spoločností v USA a takmer 400 členských spoločností v 82 dalších krajinách.

WQA vytvorila program Zlatej pečate - Gold Seal aby zákazníkom uľahčila výber vysoko kvalitných výrobkov starostlivosti o vodu. Ocenenie Zlatej pečate sa totiž udeľuje iba tým systémom, ktoré splnia, alebo prekročia priemyselný štandard.

Požiadavky na získanie ocenenia Gold Seal:

  1. Testovanie výkonnosti výrobku meria schopnosť znižovať obsah prímesí počas celej životnosti produktu na doúpravu vody 
  2. Testovanie štruktúry integrity meria odolnosť v podmienkach presahujúcich priemerné požiadavky domácností a simuluje 10 rokov normálneho používania.
  3. Ubezpečenie o bezpečnosti materiálov potvrdzuje, že do vody sa nepridávajú žiadne škodlivé látky.